Aansluiten

Meerwaarde StEIJF


"Het Stichting Eiland IJsselmonde Festival is meer dan alleen een organisatie die jaarlijks een muziekfestival en een Play-in organiseert. Aangesloten verenigingen kunnen ook gebruikmaken van de mogelijkheid om de stichting om raad te vragen of om als klankbord te fungeren bij lastige bestuurlijke vraagstukken. Vanuit het bestuur van DES-Hoogvliet, waar ik tot voor kort toe behoorde, is hier al meerdere malen gebruik van gemaakt en dit heeft geleid tot nieuwe en verhelderende inzichten op allerlei vlakken, maar met name over hoe om te gaan met de krapper wordende financiële situatie. Besturen van (muziek)verenigingen werken mijns inziens te geïsoleerd. Het uitwisselen van ideeën en werkwijzen kan uitkomst bieden. Een stichting als StEIJF kan hierin een helpende rol spelen. Durf hen uit te nodigen en te raadplegen."


Jan Stolk

Wat zijn voor jouw orkest de voordelen als je je aansluit bij het StEIJF?

  • Je hebt toegang tot het netwerk van StEIJF voor invallers, instrumentenuitleen, e.d.;
  • Je bent 1x in de 8 jaar mede-organisator voor het StEIJF Festival. Dat betekent dat het Festival plaatsvindt in het dorp/de stad van jouw orkest. In dat jaar werken twee leden van jouw orkest samen met de Festival-projectgroep vanuit StEIJF;
  • Je wordt actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van HaFaBra op het eiland IJsselmonde tijdens de maandelijkse vergadering;
  • Je ontvangt €75 korting bij het inschrijven voor deelname aan het Festival (niet-aangeslotenen betalen €150);
  • Jouw Facebook berichten over komende concerten worden op de pagina van StEIJF gedeeld.

Wanneer ben je aangesloten bij StEIJF?

Als je de overeenkomst hebt ondertekend en je €75,- hebt overgemaakt naar StEIJF. Dit bedrag keert jaarlijks terug en kan elk moment opgezegd worden.

Hoe kun je je aansluiten bij StEIJF?

Je kunt je aansluiten door contact op te nemen via info@steijf.nl