Visie StEIJF

INSPIREERT VERBINDT VERENIGT

INSPIREERT

Goede ideeën geven en enthousiast maken:

Stichting Eiland IJsselmonde Festival is er voor muzikanten en orkestleden die informatie willen over vraagstukken rondom bijvoorbeeld jeugdbeleid, programmering, invallers en/of financiën.

Doordat StEIJF bestaat uit muzikanten vanuit verschillende orkesten met verschillende achtergronden is er veel kennis aanwezig. Wij delen dit graag met elkaar zodat er weer nieuwe ideeën kunnen ontstaan en enthousiasme toeneemt.

VERBINDT

Aan elkaar vast maken:

Stichting Eiland IJsselmonde Festival verbindt muziekliefhebbers met elkaar, zowel muzikanten onderling als publiek en muzikant. Dat gebeurt door het jaarlijks organiseren van het Festival en de Play-In.

Muziek zorgt ervoor dat oude bekenden elkaar weer ontmoeten, maar ook dat nieuwe gezichten elkaar leren kennen. Zo ontstaat een groot netwerk op eiland IJsselmonde bestaande uit: individuele muzikanten, orkesten en luisteraars.

VERENIGT

Tot één geheel maken:

De orkesten die zich hebben aangesloten bij het StEIJF vormen samen een betekenisvol cultureel blok dat invloed kan uitoefenen op de cultuurkaart binnen diverse gemeenten op het eiland IJsselmonde. StEIJF wil samen het imago van HaFaBra op het eiland positief houden en bijsturen waar nodig.

Kernpunten hierbij zijn:

  • communicatie tussen verenigingen
  • op een gecontroleerde manier gebruikmaken van elkaars capaciteiten
  • gebundelde krachten (subsidie’s en materialen)
  • extra kennis door bundeling krachten