Reglement

Reglement Eiland IJsselmonde Festival

De Stichting Eiland IJsselmonde Festival organiseert ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand november een muziekfestival. Dit Festival wordt gehouden in een gemeente gelegen op het eiland IJsselmonde. Het bestuur van de Stichting bepaalt het maximaal aantal orkesten die aan het Festival mogen meedoen. De orkesten, welke zijn verbonden aan een bij de Stichting aangesloten orkesten hebben voorrang op inschrijving van deelname aan het Festival. Definitieve deelname aan het Festival wordt bepaald door het voldoen van het inschrijvingsbedrag.

De Stichting Eiland IJsselmonde Festival:

  • Zoekt en verzoekt één of meer aangesloten orkest(en) om als gastvrouw/heer te fungeren;
  • Zorgt in samenspraak met de gastvrouwen/gastheren voor een geschikte inspeelruimte en voor een geschikte concertruimte;
  • Contracteert een tweetal gerenommeerde juryleden;
  • Zorgt voor voldoende medewerkers om het festival gestroomlijnd te laten verlopen;
  • Maakt vooraf een inventarisatie van de benodigde slagwerkinstrumenten;
  • Zorgt ervoor dat per dagdeel (of zoveel als nodig is) tussentijdse uitreikingen plaatsvinden van de rapporten;
  • Het organiserende orkest sluit het festival af.

Deelnemende orkesten houden zich aan de volgende afspraken

  • Opgeven dient per e-mail (via meegestuurde link in de uitnodiging) te gebeuren. Voor alle orkesten is de sluitingsdatum 30 juni van het betreffende festivaljaar;
  • Het te betalen inschrijfgeld dient uiterlijk op 30 juni van het festivaljaar op de rekening van de Stichting bijgeschreven te zijn op rek.nr. (zie onderaan dit document) o.v.v. Naam Orkest en Festivaljaar;
  • Als orkest betaalt u per tijdsslot (aangesloten orkesten €75 per tijdsslot; niet-aangesloten orkesten €150 per tijdsslot);
  • Bij terugtrekking van deelname na 1 juli van het festivaljaar vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats;
  • De te spelen werken dienen voor 31 augustus van het festivaljaar bij de Stichting bekend te zijn;
  • De directiepartituren van de te beoordelen werken dienen in tweevoud uiterlijk op 1 oktober van het festivaljaar bij de Stichting binnen te zijn; De te laat ingeleverde werken worden niet beoordeeld. Andere ingeleverde partituren dan de te beoordelen werken worden vernietigd.
  • Informatie over het orkest en de te spelen werken dient uiterlijk op 1 oktober van het festivaljaar bij de Stichting bekend te zijn. Hierbij hoort de opgave van de zuivere speeltijd per te spelen werk;
  • De volgorde van de te spelen werken dient uiterlijk op 1 oktober van het festivaljaar te worden opgegeven;
  • Vanaf 1 oktober van het festivaljaar kunnen de te spelen werken niet meer worden gewijzigd;
  • De orkesten houden zich aan de maximale podiumtijd van 30 minuten, zoals door de Stichting is vastgesteld (dit is incl. de tijd die nodig is voor de presentaties);
  • De orkesten maken gebruik van de door de Stichting gehuurde slagwerkinstrumenten;
  • Alleen in het geval de Stichting niet in het juiste slagwerk voorziet én na schriftelijk overleg met de Stichting mag eigen slagwerkinstrumenten worden gebruikt;
  • Het orkest zorgt voor een duidelijke slagwerk- en orkestopstelling (alleen aantal stoelen per rij) en wijst een vertegenwoordiger van het orkest en slagwerk aan die de toneelmeesters assisteert bij het maken van de juiste slagwerk- en orkestopstelling;
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting.

Rekeningnummer Stichting Eiland IJsselmonde Festival; NL33RABO0130227684